Za nami Zielone Forum Młodych

03/12/2020 19:42
Agnieszka Wojnarowicz

W trakcie pierwszego Zielonego Forum Młodych w Warszawie reprezentanci młodych z całej Polski przedstawili ministrowi środowiska swoje koncepcje dotyczące ochrony środowiska.

W spotkaniu wzięli udział także członkowie Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Zielone Forum Młodych było pierwszym spotkaniem nowo powołanej rady, w skład której wchodzi 34 młodych  i pomysłowych ludzi.

Jak podaje Ministerstwo Środowiska:

Prelegenci wskazywali na konieczność szybkiego wprowadzania prawnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy stanu naszego środowiska. Jednym z największych zagrożeń dla przyrody uznali wszechobecny plastik, dlatego postulowali wprowadzenie przepisów, które zredukują używanie plastikowych opakowań do minimum. Inny pomysł to zobowiązanie inwestorów i samorządów do tworzenia zwłaszcza w centrach miast terenów zielonych – zielonych płuc – zamiast dotychczasowej polityki betonowania skwerów i placów czy budowania parkingów w miejsce parków. 

Szczegóły

Źródło: Ministerstwo Środowiska

X
Skip to content