Zmiany w sieci obszarów Natura 2000

02/12/2020 14:14
Agnieszka Wojnarowicz

Aktualizacja polskiej sieci obszarów Natura 2000

„W związku z aktualizacją polskiej sieci obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje nowych obszarów oraz zmian granic obszarów istniejących. Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego.

W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg zarzutów odnośnie kompletności polskiej sieci obszarów Natura 2000, w tym dotyczących konieczności uzupełnienia sieci poprzez wyznaczenie nowych obszarów oraz powiększenie obszarów już istniejących. Część tych zarzutów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał za uzasadnione, a zatem zgodził się z koniecznością zaproponowania nowych obszarów Natura 2000 lub powiększenia obszarów już istniejących.

Pozostałe zmiany wynikają ze wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony, dokumentacji sporządzonej w ramach prac nad ww. planami lub uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000”.

Szczegóły:

https://natura2000.gdos.gov.pl/lista-zmian-granic-obszarow-natura-2000-2020

Źródło: natura2000.gdos.gov.pl

X
Skip to content